Två takläggare svetsar ett tätskikt.

Om företaget

Tak-Tjänst i Norr AB bildades år 1975 i Piteå och ombildades 1992 med ny ägare.

Företaget bedrivs idag som aktiebolag med en huvudägare som arbetar aktivt som VD i företaget. I företaget arbetar ca 20 st tillsvidareanställda som utgör en personalstyrka med 30 års samlad branscherfarenhet. Vi utför i huvudsak entreprenader med tätskikt på tak, både nybyggnation och ombyggnationer. Våra montörer har alla certifikat för ”Heta arbeten för tätskikt” enligt svenska Brandförsvarsföreningens säkerhetsregler. Som ett komplement till takarbeten utför vi sedan 2007 även asbest och PCB-saneringar med specialutbildad personal.

Företaget och dess personal har även genomgått en certifierad säkerhetsutbildning som riktar sig till företag som arbetar med underhåll på massa och pappersbruk. Här hittar vi även arbetsledare som genomgått certifierad utbildning som byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U 2009.

Tak-Tjänst i Norr AB är ett lokalt företag och vi befinner oss centralt på Garagevägen 2 i Öjebyn. Här ligger vårt kontor, lager och verkstad. Härifrån når vi snabbt ut till våra kunder som till största delen återfinns i Piteå med omnejd men även i andra delar av Norrbotten. Vi riktar oss i första hand till företag men vi finns också hos privata kunder.

Tak-Tjänst i Norr AB utför i samverkan med Icopal AB tätskiktsentreprenader med Icopals hela produktsortiment och tätskiktssystem. Vi tillämpar även kvalitetssäkring i alla väsentliga delar enligt Icopal entreprenads certifierade kvalitetssystem ISO 9001. Vi är medlem i Tätskiktsgarantier i Norden och lämnar därför alltid 15 års garanti på våra takarbeten. Vårt företag är anslutet till branschorganisationen TIB (Takentreprenörerna inom Byggindustrin).

Tak-Tjänst i Norr AB har högsta kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem.

För att få en trippel A-kreditrating krävs bland annat att företaget måste ha väsentligt bättre nyckeltal än branschens genomsnitt, att företaget är stabilt med en jämn och positiv utveckling och har en utmärkt betalningsförmåga. För att få diplomeringen krävs även att företaget haft trippel A i minst 12-15 månader.

Tak-Tjänst i Norr AB tilldelades diplomet mellan åren 2007-2009.

Tak-Tjänst i Norr AB:s trippel A diplomering är ett förtroendebevis så väl som ett intyg på att vår verksamhet bedrivs framgångsrikt och seriöst. Våra kunder och samarbetspartners kan vara trygga i vetskap om att de gör affärer med ett finansiellt stabilt företag.


Kontaktpersoner på Tak-Tjänst i Norr AB:

Fredrik Cortinovis 070-5727350
Jan Pettersson 070-3191401